הרשמה למחנה - מקווה ישראל

עלות המחנה 3,900 ש"ח 

פרטי כרטיס אשראי